Jan Smith recruiter

Beoordeel jouw vooroordeel

Bij een eerste indruk denken veel mensen aan het moment waarop je met iemand persoonlijk  in gesprek gaat. Als recruiter weet ik dat die eerste indruk al veel eerder begint. Te beginnen met beeldmateriaal en kleurgebruik. Een foto van jou op je CV, op linkedin of op andere online locaties. Hoe ben je gekleed, in welke setting is de foto en wat straal je uit? Dáár begint al de echte eerste indruk.

Maar ook met de opmaak van het CV, kleurgebruik, de woordkeuze, de functiebenamingen, de aard van jouw werkzaamheden, jouw manier waarop je opleidingen weergeeft, de manier waarop jij jezelf omschrijft en nog heel veel andere kleine of grotere signalen uit het CV. Benoem jij bijvoorbeeld jouw resultaten in een functie of staat er een opsomming van jouw takenpakket? Het één is niet goed of fout, maar ben jij je er bewust van?

Een manager vroeg mij ooit: “hoe wil jij overkomen en wat is daarvoor nodig?” Het effect van deze belangrijke uitspraak is dat dit bewustzijn creëerde. Bewustzijn en verwondering zijn een handig middel om naar jezelf te (laten) kijken en eventuele vooroordelen tot jouw voordeel te laten werken. Heb jij jouw vooroordelen wel eens beoordeeld?

Blauw wordt gezien als rustig, loyaal, hoe donkerder hoe meer vertrouwen het uitstraalt. Mensen die lachen op een zakelijk foto (bv op CV of linkedin) blijken extraverter te zijn. Mensen die een meer zakelijke outfit kiezen, zijn emotioneel stabieler.  Een bron van inspiratie is op vele fronten te vinden. Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie en heeft een interessant boek geschreven met de titel “de eerste indruk”. De psychologische associatie met kleurgebruik wordt o.a. benoemd.

Heb jij wel eens nagedacht over wát jij wilt uitstralen en heb je wel eens anderen gevraagd om daar kritisch naar te kijken? Veel winst is al te behalen met een professionele foto op linkedin. Vermakelijk en leerzaam zijn de tips op deze site: https://www.linkedin.com/pulse/10-worst-linkedin-profile-pictures-ever-giorgio-minguzzi/

Verder daag ik je graag uit om bewust te worden van jouw indruk en heb je hulp nodig dan mag je ons bellen. We kijken graag met je mee ?

Jan – laagleraar sociale psychologie – Smith