Bestuurslid (nevenfunctie) – Vervuld

Deze vacatures zijn vervuld nov 2016.

Samenwerking Glasverzekering N.V.  is in 1919 opgericht door winkeliers die het risico van glasschade voor hun panden samen wilden afdekken. Sinds die tijd is de organisatie steeds vernieuwd en is de expertise en dienstverlening uitgebreid.

Samenwerking Glasverzekering Nv ( hierna Samen Glas) bepaalt het aanzien en leefklimaat van woningen, kantoren en bedrijven. Glas biedt licht, ruimte en transparantie. Maar glas is ook kwetsbaar en kostbaar.

Samen Glas biedt in haar verzekering een combinatie van financiële vergoeding én herstel van schade. Tot haar klanten kan zij oa volmacht kantoren,  woningbouw coöperaties, kantoor exploitanten, verenigingen van eigenaars en particulieren rekenen. Meer en meer is men expert in glasschade en glasproblemen (ruitschade op grote hoogte, constructiefouten in glassponning, coatingproblemen etc.)

De organisatie zetelt in Zutphen, heeft 10 medewerkers, inclusief de twee-hoofdige Raad van Bestuur.  De organisatie heeft een gezonde financiële situatie.

Samen Glas is aangemerkt als “organisatie van openbaar belang” door de AFM. Aandeelhouder van Samen Glas is Stichting Samenwerking Beheer. Voor een zittingsperiode van vier jaar zoekt deze stichting weer drie nieuwe bestuursleden.

Wat is het profiel van de functie?

Plaats in organisatie:

De organisatie kent een two tier board, met duidelijke scheiding van Eigendom, Bestuur en Toezicht.

De stichting genaamd : Stichting Samenwerking Beheer is 100% aandeelhouder van Samenwerking Glasverzekering NV.  Deze stichting, (eigenaar dus van Samenwerking Glasverzekering N.V.) heeft een bestuur bestaande uit vier personen (drie leden, één voorzitter). Het bestaande bestuur heeft haar taken goed uitgevoerd en de zittingperiode is voorbij. Daarom zijn er drie nieuwe vacatures opengesteld.

Het bestuur komt drie maal  per jaar bijeen. In die sessies staan volgtijdelijk de volgende onderdelen centraal;

  • Vaststelling van de jaarrekening (Maart/April)
  • Een strategie sessie (September)
  • Goedkeuring van het jaarplan (December)

Binnen Samenwerking Glasverzekering N.V. is de twee-hoofdige Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en realisatie van de strategische doelen van de organisatie. De Raad van Commissarissen fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en heeft de primaire verantwoordelijkheid om de Raad van Bestuur te adviseren en te controleren. De RvC bestaat uit drie personen en deze komen ongeveer 7 keer per jaar bijeen. De leden van de RvC worden benoemd door de aandeelhouder van de vennootschap (i.c. het bestuur van Stichting Samenwerking Beheer)

Taken:

Over het stichtingsbestuur:
Het bestuur bewaakt de leidende principes binnen de stichting en bevraagt de organisatie op realisatie daarvan;. Bovendien levert het bestuur mede een bijdrage aan het imago van SG (ambassadeursfunctie).

Bestuurders worden door DNB getoetst op betrouwbaarheid en op deskundigheid.

Tijdsinvestering bestuur:
Het bestuur vergadert circa 3 keer per jaar op een avond. De tijdsinvestering van bestuursleden vraagt ongeveer 0,5 dagdeel per maand.  Ingeval van bijzondere gebeurtenissen kan incidenteel meer tijd nodig zijn.

Samenstelling bestuur:
Bij de samenstelling van het bestuur dat zal bestaan uit drie personen, wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van Samen Glas en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden. (legal, finance en/óf marketing)

Vergoeding:
Voor de leden van het bestuur van de Stichting Samenwerking Beheer is een passende vergoeding beschikbaar.

Wat is er nodig om deze rol te kunnen vervullen?:
  • Ervaring met strategische vraagstukken in een middelgrote organisatie en in staat om de impact van ingrijpende beslissingen te overzien.
  • Je hebt affiniteit met het vakgebied verzekeringen/financiële dienstverlening
  • Je bent Academisch geschoold
  • Je bent analytisch, bedrijfskundig, ondernemend en bezit natuurlijk gezag.
  • In de communicatie ben jij informeel, tactisch, kritisch en verbindend

Wil je meer weten over deze functie? Aarzel niet om te bellen met Dhr. Jan Smith op 06-54301205 of Mw. Maudy Hellendoorn op 06-45302018

Of mail naar info@talentincontrol.com