De opbouw van CV; werkervaring of opleiding boven aan?

Op veel klassieke CV’s beschrijven kandidaten eerst hun opleidingen en daarna de werkervaring. De vraag die ik regelmatig krijg is: Wanneer noem je eerst je werkervaring en benoem je verderop je opleidingen?

Op internet circuleren allerlei minder kwantificeerbare regels. Ik doe een poging om een regel op te stellen. Mijn stelling is tweeledig, leest u mee?:

“Een goed CV benoemt werkervaring boven opleiding indien”:
A) het aantal (relevante) werkzame jaren ná afronding van studie(s) hoger is dan de som der jaren waarin je(relevante) studie(s) deed;
of
B) het aantal (relevante)werkzame jaren ná afronding van een aanvullende studie, hoger is dan de duur van die betreffende studie.

Volgt u het nog? Ik noem een praktijk voorbeeld:

Stel ik heb in vier jaar tijd HBO BE afgerond in 2008. Vervolgens ben ik werkzaam als assistent controller en tegenwoordig business controller. In 2010 en 2011 volgde ik een master studie in controlling. Dan geldt: ik heb in 2015 zeven jaar relevante werkervaring. Ik heb zes jaar totaal besteed aan studies. Mijn laatst afgeronde studie duurde twee jaar en sindsdien heb ik drie jaar werkervaring. Stelling B is dan van toepassing; ik zou werkervaring eerst opnemen in het CV.

Uiteraard prevaleert gezond boeren (recruiter)verstand in alle gevallen. Schrijf “toe” naar een vacature met je CV. Eigenlijk is solliciteren pure sales. Ben je daar niet goed in, dan is het verstandig om advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een goede recruiter.
Er zit verschil tussen functie wensen en functie eisen. Een opleiding kwalificeert niet persé, maar diskwalificeert wel. Maar dat is weer een ander onderwerp. Voer voor een volgende post……

Blog op linkedin