Hoofd zorgadministratie – opbrengstenverantwoording – Vervuld

Zelfstandiginnovatief en concepten in bruikbare oplossingen kunnen omzetten; dát is nodig voor deze vacature bij Dimence Groep in Deventer.

Dimence Groep biedt basis GGZ, forensische psychiatrie, gespecialiseerde GGZ en maatschappelijke dienstverlening en welzijn. Dimence is ambitieus, solvabel en innovatief. Klaar voor de toekomst!

De dienst Control, Financiën en Informatievoorziening (CF&I) maakt deel uit van de stichting Dimence Groep en bestaat uit drie afdelingen: Salarisadministratie, Financiën en Control en Opbrengstverantwoording. De afdeling Opbrengstverantwoording is de spilfunctie voor de financiële sturing op de opbrengstprocessen. Bij de Dimence Groep is er sprake van zeer veel financieringsstromen, bijvoorbeeld zorgverzekeringswet, forensische zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, en wet langdurige zorg (wlz).

De afdeling Opbrengstverantwoording is verantwoordelijk voor de facturatie, financiële sturing op deze processen, controle op (betrouwbaarheid) van de registratie en externe verantwoording.

Wat ga je doen?

Het is een bijzonder veeleisende en dynamische omgeving, waarin je werkweek gevarieerd is:

  • Geeft leiding aan de afdeling Opbrengstverantwoording (13 fte en 16 medewerkers) om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering te voeren op het gebied van opbrengstprocessen.
  • Het afdelingshoofd zorgt voor kennisontwikkeling en het nemen van de verantwoordelijkheid van de medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en zorgt voor een verdere doorontwikkeling van de afdeling.
  • Dimence Groep is een pilot organisatie op het gebied van horizontaal toezicht met verzekeraars. Het afdelingshoofd Opbrengstverantwoording vervult hierin een initiërende rol en stuurt op verdere uitbreiding van deze pilot.
  • Het afdelingshoofd is lid van het MT van de dienst CF&I en projectleider van diverse projecten op gebied van opbrengstverantwoording en is voorzitter van de werkgroep financiering en bekostiging en vervult een initiërende rol bij implementatie van wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • Zorgt er voor dat de organisatie in control is op het opbrengstprocessen en weet hierop een adequate sturing te realisaren.
  • De afdeling Opbrengstverantwoording is verantwoordelijk voor een betrouwbare verantwoording aan externe partijen, zoals verzekeraars en gemeenten. Daarnaast verzorgt de afdeling een tijdige en betrouwbare facturatie en is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer met betrekking tot zorgrelaties.
  • Het afdelingshoofd Opbrengstverantwoording heeft een sleutelrol in het contact naar de verschillende stichtingen op het gebied van opbrengstprocessen, verantwoording en registratie.

Wat is er nodig om deze rol te kunnen vervullen?

Je hebt minimaal een Academische opleiding Bedrijfseconomie of Accountancy, aangevuld met kennis van en ervaring met control op zorg administratieve processen. Enkele jaren werkervaring alsook kennis van de geldende wet- en regelgeving op financieel gebied in de zorg is vereist.

Wat zijn kenmerken die op jou van toepassing zijn? 

Jij bent doener en denker, die initiatief neemt, uitvoering laat verzorgen en projectleider kan zijn op innovaties rondom zorgprocessen. Je beschikt over sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren en motiveren. Tevens beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wil je meer weten over deze functie? Aarzel niet om te bellen met Jan Smith op 06-54301205 of stuur direct je CV naar jan.smith@talentincontrol.com

Voorwaarden:
Salariëring:FWG65
Contractvorm:jaarcontract uitzicht op vast
Inzet:obv 36 uur p/week
Start:augustus 2016

Meer informatie:

Naam:Jan Smith
Functie:Managing consultant
Telefoon:06-54301205
Email:jan.smith@talentincontrol.com